เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลEB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  1. EB6.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลEB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลEB6.2
  1. EB6.pdf